in

LOLLOL OMGOMG WTFWTF LiefLief Om van te huilenOm van te huilen

Waarom je altijd, maar dan ook altijd zou moeten stoppen tijdens een rouwstoet

Mensen weten de weg vrij te maken voor ambulances, overheidsauto’s en brandweerwagens met schetterende sirenes. Dit zijn reddingsvoertuigen en mogen nooit in gevaar worden gebracht. Wat mensen niet weten, is dat het doorbreken van een begrafenisstoet eigenlijk een overtreding is.

Een rouwstoet baart opzien en geeft je een moment om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven en het verdriet van de mensen in de auto’s. Een beeld dat je niet elke dag tegenkomt. Juist daarom is het wel eens lastig om te bepalen hoe je als andere weggebruiker met de stoet om moet gaan.

Rouwstoet

Een rouwstoet bestaat uit de rouwauto met de overledene en één of meerdere volgauto’s. Rouwauto’s kunnen de traditionele, vaak zwarte, volgauto’s met geblindeerde ramen zijn, maar ook eigen auto’s van de nabestaanden. De particuliere auto’s worden door de uitvaartbegeleider vaak voorzien van officiële vlaggen aan linker- en rechterzijde. Het voordeel van een of meerdere volgauto’s boven particuliere auto’s met vlaggen, is dat volgauto’s beter herkenbaar zijn als onderdeel van de rouwstoet.

Voorlopen door de uitvaartleider

Bij het vertrek en de aankomst van de rouwstoet is het gebruikelijk dat de uitvaartleider voor de rouwauto uit loopt. Van oorsprong was dit een functionele en fysieke taak. Tegenwoordig is dit een ceremoniële activiteit: een eerbetoon aan de overledene, waarbij het voorlopen de overgang van stilte naar beweging symboliseert. Zoals het leven dat weer verder gaat. Het voorlopen geeft ruimte aan de nabestaande om aan de overgang te wennen.

Verkeersregels

Een waardig verloop van de rouwstoet is ook afhankelijk van andere verkeersgebruikers. Soms ontstaat wel eens de neiging om tussen twee auto’s door naar de overkant van de straat te gaan. Het is echter bij wet verboden om een rouwstoet te doorkruisen. Weggebruikers moeten op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto’s van een rouwstoet, ook als de rouwstoet van links komt of afslaat.

Deze regeling geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen, en dus niet voor kruisingen met verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden. De auto’s van een rouwstoet moeten altijd stoppen voor een rood verkeerslicht en moeten voorrang verlenen aan het verkeer op een voorrangsweg of rotonde. Bij zebrapaden krijgt een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig normaal gesproken zelf voorrang, maar moet een naderende rouwstoet voor laten gaan. Deze regels gelden alleen als de voertuigen van de rouwstoet (zowel de rouwauto en volgauto’s als particuliere volgauto’s) op de juiste wijze voorzien zijn van de officiële vlaggen. De hoogte van de boete voor het doorsnijden van een rouwstoet is 90 euro.

Het draait allemaal om je geweten

Ongeacht hoeveel haast je hebt, je zult niet later zijn als je een minuut vrijmaakt terwijl een begrafenisstoet door kan rijden. Geef recht op de weg voor de processie op een kruispunt. Dit maakt het veel veiliger dan op dat moment op pad te zijn.

De familie en vrienden zullen treuren. Ze zullen die dag veel pijn hebben. Het zou niets kosten om wat respect voor de doden te tonen en je condoleances op een stille manier door te geven. De processie ruimte geven zal meer dan genoeg sympathie zijn voor mensen die je niet kent.

Hè bah, wat een voorspelling: “Deze winter wordt de koudste in 100 jaar”

Zo woont Hans Kraay